Stiftelse af et anpartselskab

Har du planer om at starte dit eget firma, udleve din drøm og tjene dine egne penge, skal du til at starte med overveje, hvilken virksomheds- eller selskabsform du bør stifte. Til dette bør du overveje at få råd og vejledning af en advokat eller en revisor, så du får den rigtige selskabsform fra starten af. Der er flere forskellige selskabsformer. De mest almindelige er et personligt ejet firma, et ApS eller et A/S

De 2 sidste ApS og A/S er selskabsformer, der har begrænset hæftelse, imens at du ved et personligt ejet firma hæfter med din personlige formue. 

Stiftelse af et anpartselskab

Hvis du vælger at stifte et anpartselskab eller som det også kaldes ApS er det en god ide at overveje om du bør stifte et holdingselskab på samme tid. Hvis de 2 selskaber stiftes på samme tid kan du bruge de 40.000 kr. det koster at stifte holdingselskabet til også at stifte dit driftselskab ApS. Hvis du vælger at vente, kan du ikke bruge de samme penge til at stifte både et holdingselskab og et ApS. Fordelen ved at have et holdingselskab er, at du kan bruge det til at som mellemled og kan bruge det til at overføre penge fra et selskab til et andet, hvis der er behov for det. Du kan også vælge at lade pengene stå i holdingselskabet til dårligere tider. Der er altså nogle skattemæssige fordele ved at have et holdningselskab.

Uanset om du vælger at stifte måde et ApS og et holdingselskab skal selskabet registeres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det er ikke nødvendigt at det er kontanter der benyttes til at stifte dit ApS, du kan også bruge værdier. Det er nødvendigt at have en advokat, bank eller revisor ind over og bekræfte at pengene eller værdierne er der. 

Hvad kendetegner ellers et ApS?

Ud over den begrænset hæftelse er et af kendetegnene at det er billigt, at stifte et ApS. Det kan stiftes af en person, flere personer eller af et andet selskab. En person der har et andet selskab under afvikling pga konkurs må ikke stifte et nyt ApS. 

Det er et lovkrav at der skal være en ejerbog, der fortæller hvem der er ejerne, også hvis der er panthavere der har andel i selskabet.